Varje år kostar den psykiska ohälsan samhället mer än 70 miljarder och siffran ökar stadigt för varje år. Det är hisnande summor. Men pengar är en sak. Var och en av de som drabbas får sina liv uppochnedvända, familjer drabbas, liksom omgivningen. På det kan ingen sätta något värde – för psykisk hälsa är ovärderlig. Och varje person har rätt att få komma tillbaka till ett friskt liv, där livet är fyllt av färger och mening.

En väg tillbaka till livet igen kan gå genom umgänge med djur. Forskningen är överens – djur helar, inte minst vid psykisk ohälsa. Forskningsintresset för relationen mellan människa och djur ökar stadigt, och allt pekar åt samma håll – det är välgörande att omge sig med djur. Psykiskt såväl som fysiskt. Och att tillbringa tid på en djurgård för att återhämta sig från att ha varit utbränd, det kan leda till mycket goda resultat.

Det menar inte minst två studenter i sin kandidatuppsats inom Socialt Arbete.

 

” De viktigaste resultaten och slutsatserna i vår uppsats är att djuren bidrar till en känsla av kravlöshet som kan hjälpa människor att återhämta sig från psykisk ohälsa. Något som också har bidragit till återhämtning är att djuren har fungerat som träningspartners vad gäller bland annat ledarskap. Tillsammans med djuren har man kunnat bygga upp självkänsla och självförtroende. De har också gett motivation, tydlighet och struktur. Vi har sett att djuren i kombination med den specifika miljön på gården har en positiv inverkan på återhämtningsprocessen. ”

Hela rapporten kan du ta del av här .