Lövslättens Hästklubb är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Den startade år 2016 utifrån ett gemensamt intresse att låta hästar sprida glädje och livskvalitet. Vi älskar det där med hästar och tycker de ger så mycket. Så  varför inte se till att än fler få chansen att uppleva detsamma?

Syftet med föreningen är att verka för att ge barn, ungdomar och vuxna som med särskilda behov möjlighet att på sina egna villkor umgås, växa och utvecklas med hästen som medel.

Som personer med särskilda behov menas till exempel men inte enbart:

  • tjejer och killar som mår psykiskt dåligt i sin vardag,
  • personer med fysiska eller psykiska funktionshinder,
  • långtidssjukrivna
  • barn till föräldrar som inte har den ekonomiska möjligheten att betala för ridning samt
  • ensamkommande flyktingbarn.

Föreningen har också som syfte att sprida kunskap om hästar,ridning och inte minst hästens betydelse för människan. Det sker genom spridning av informationsmaterial, kurser och föreläsningar.

Det är föreningens styrelse såväl som årsmötets uppgift att precisera vilka målgrupper som ska prioriteras vad gäller insatser utifrån de ekonomiska förutsättningar föreningen har.

Så jobbar vi:

Hästklubben bokar in och subventionerar tillfällen där målgruppen får chansen att sköta hästar, rida och umgås med varandra i till exempel ridgrupper, tematillfällen, pysseldagar och mystimmar i stallmiljö.   Vistelsen och aktiviteterna ska syfta till personlig såväl som fysisk rekreation, habilitering och rehabilitering, beroende på behov. Föreningen ska också vid behov kunna införskaffa redskap och verktyg som behövs för att på bästa sätt tillmötesgå målgruppens behov vid den här typen av aktiviteter.

Medel för verksamheten skapas genom medlemsavgifter, ideella insatser och insamlingar. Vår verksamhet bygger på att många är aktiva och att många hjälper till. Många bäckar små, säger man. Så är vi många kan vi göra stor skillnad.